Fasciabehandling hjälpte Åsa med Frozen Shoulder

Fasciabehandling hjälpte Åsa med Frozen Shoulder

Frozen Shoulder – inflammation i vävnaden

Frozen shoulder, eller frusen skuldra, börjar som en smärta i axeln som så småningom stelnar och leder till sämre rörelseförmåga, en process som tar flera månader. Det finns indikationer på att det kan läka sig själv men att läkningen oftast tar två-tre år.

Det finns dock ny forskning på att Frozen Shoulder är inflammationsrelaterat och genom Fasciahandling har ett flertal personer fått hjälp med frozen shoulder, vilket ytterligare indikerar att det är just vävnadsinflammation som maskinen behandlar på ett fördelaktigt sätt.

Åsa är en av dem som hade problem med Frozen Shoulder i flera år men fick hjälp genom Swedish Fascia Vibes

Läs mer om fasciabehandling