Forskning: Ny behandling av Frozen Shoulder

Forskning: Ny behandling av Frozen Shoulder

Målet: Minska sjukskrivningar och skänka livskvalité till tusentals människor med smärta.

Frozen Shoulder är en rörelsestörning som drabbar ca 40 000 svenskar varje år och officiellt så finns ingen bot utan spontanläkning sker, förhoppningsvis, efter 2-3 år. För den som har Frozen Shoulder gör det konstant ont, rörligheten blir begränsad och därmed livskvaliteten.

Vardagssysslor som andra tar för givet som att duscha, ta på sig kläder och laga mat, blir till ett helt projekt, med smärtan som ständigt sällskap. Man känner sig lätt oduglig, värdelös och frustrerad. För hur kan det inte finnas en lösning!

År 2017 kom ett 50-tal personer till oss med Frozen Shoulder, så vi gjorde vårt bästa för att hjälpa dem och blev överraskade att de flesta på bara några behandlingar fick tillbaka rörligheten, och att resultaten höll i sig.

En annan som blev imponerad var läkaren Håkan Borg, som insisterade på att vi skulle göra en vetenskaplig studie.

Så våren 2018 godkände etikprövningsnämnden en studie för “behandling av Frozen Shoulder med Swedish Fascia Vibes” och resultaten indikerar att behandlingen har stor möjlighet att vara en potentiell behandlingsform för patienter med Frozen Shoulder.

Läs mer om att behandla med maskinen